Anëtarëve të Kuvendit

Cengiz KOVAÇ
Kryetari
Altay KASIMLAR
Nënkryetar
Rujdi ŞAÇİR
Sekretari i Përgjithshëm
Arzu VIRŞEVSA
Marrëdhëniet me Publikun
Sali SALAH
Koordinator i Veprimtarive Sociale
Esengül LESKOVCİ
Koordinator i Punëve të Jashtme
Berkan HAVRUÇE
Arkëtar
Erdin POTOR
Shefi i Protokollit
Sinan ŞİŞKO
Anëtar i Bordit
Cennet PUPUS
Anëtar i Bordit
Ergin KARAHASAN
Anëtar i Bordit
Berkan TRAKA
Anëtar i Bordit
Sezer Curci
Anëtar i Bordit
Anıl PALA
Anëtar i Bordit
Türan ŞEKACİ
Anëtar i Bordit
Back to top button