Lajmet

Komunitet duhet të jenë më të Organizuara dhe më Aktive

Sot me (14.12.2016) me organizimin e OSBE-së ku pjesëmarrës ishte edhe Shoqata jonë u diskutua për punë që kanë bërë mekanizmat e Komunës së Prizrenit për komunitetet në vitin 2016 dhe planifikimi për vitin 2017. Poashtu u diskutua për problemet e komuniteteve si dhe sygjerimet për tejkalimin e këtyre problemeve.

Related Articles

Back to top button