Lajmet Kryesore

Ndryshim nga Komunitetet për Zgjedhjet e Nënkryetarit të Komunës

Me 18 Dhjetor 2018 Shoqata Unioni Rinor të Kosovës paraqiti një ankesë Avukatit të Popullit Hilmi Jashari me kërkesë që sipas Kushtetutës të rregullohet rregullorja për zgjedhjen e nënkryetarit qëi përket komuniteteve. Si rezultat i përpjekjeve 1 vjeçare u hoqën Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Avukati i Popullit dhe ish udhëheqja.

Rregullorja Nr.2014/01 të Ministrisë së Pushtetit Lokal më saktësisht Neni 6 Paragarafi 2 (Zëvendës Kryetari i Komunave do të Zgjidhet nga Komuniteti që përbën shumicën më të madhe në Komunë.) Për arsye të shkeljes së Ligjit të Administratës së Qeverisjes Vendore dhe Kushtetutës Kryetari i Shoqatës së Unionit Rinor të Kosovës Cengiz Kovaç e dërgoi këtë çështje te Avokati i Popullit.Në kundërshtimin e tij Kovaç thotë,”Me qëllim të harmonizimit të rregullimit me dispozitat e Ligjit për Administratën e Qeverisjes Vendore dhe Kushtetutës dhe sigurimin e bllokadës zgjedhore të Nënkryetarëve të Komunave nga radhët e komuniteteve në Prizren, Gjilan, Dragash dhe komunat tjera.”

Avukati i Popullit kundërshtimin e vlerësoi të drejtë dhe rekomandoi që të ndryshohet.
Me këtë rekomandim Ministria a Administrimit të Pushtetit Lokal vendosi të pezulloj rregulloren Nr.2014/01 që rregullon zgjedhjen e nënkryetarit.

Back to top button