Lajmet

Realizimi i Projektit i mbështetur nga Drejtorisë e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik

Me mbështetjen e Drejtorisë Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Prizrenit, Shoqata Unioni Rinor i Kosovës (Kosova Genç Birlik Derneği) në Bashkëpunim me Lidhjen e Vëzhguesëve Rinia e Kosovës realizoi projektin në Bjeshkë.

Ku realizimi i projektit u organizua me seminer me temën “Rëndësia e Bjeshkës në Zhvillimin e Turizmit”për pjesëmarrësit e këtij projekti e më pas vazhdoi me ecje në një relacion të shkurtër dhe në kthim vizituam vendin ku ka vendosur Drejtoria Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik dyrbinjtë për të parë panoramën e qytetit të Prizrenit.

Related Articles

Back to top button