Lajmet

Shoqata Unioni Rinor i Kosovës u bë anëtarë i FUEN-it!

Turqit e Kosovës u bënë anëtarë të FUEN-it. Pasi që dy vite me rradhë Shoqata Unioni Rinor i Kosovës ishtë pjesëmarrës në mbledhjet e FUEN-it Grupit Punues të Minoriteteve (TAG)/Komuniteteve Turke dhe me rastin e mos pjesëmarrjes së Shoqatës Unioni Rinor i Kosovës në kongresin Sekretariati i FUEN TAG bëri një prezentim në emër të Shoqatës Unioni Rinor i Kosovës. Ku pas këtij prezentimi me vendimin Bordit të Delegatëve të FUEN-it Shoqata Unioni Rinor i Kosovës u bë anëtarë i FUEN-it.

Related Articles

Back to top button