Lajmet

Takimi i Bordit të Delegatëve FUEN 2020 u mbajt në mënyrën online

Bashkimi Federal i Kombeve Evropiane (FUEN) për asye të shpërthimit të koronavirusit (Kovid-19) nuk ka mundur të mbaj kongresin e tij të rregullt. Në vend të kësaj, FUEN më 24 Tetor 2020 mbajti mbledhjen e Bordit të Delegatëve në mënyrën online.

Në mbledhjen e Bordit të Delegatëve të FUEN të Grupit punues i Minoriteteve Turke/Komuniteteve TAG pjesëmarrës ishin: Federata Turke Evropiane e Thrakës Perëndimore (ABBTTF) si përfaqësues i Turqve të Thrakës Perëndimore, Shoqata e Arsimit të Shkolluar për Minoritetin e Thrakës Perëndimore (BTAYTD) dhe Partia e Paqes, Barazisë dhe Mıqësisë (DEB), Soqata Ndërkombëtarëve e Turqve Meskhetian VATAN si përfaqësues i Turqve Meskhetë dhe Bashkimi Social i Turqve Meskhetë që jetojnë në Azerbejxhan VATAN Organizata Sociale për Forcimin dhe Zhvillimin e Traditave Karachay-Balkar Bars El si përfaqësues i Karaçak-Ballkareve, Asambleja Kombëtare e Tatarëve të Krimesë si përfaqësues i Tatarëve të Krimesë dhe Shoqata e Unionit të Rinjëve të Kosovës si përfaqësues i Turqve në Kosovë.

FUEN Başkanı Loránt Vincze’nin selamlama konuşmasıyla başlayan FUEN Delegeler Kurulu toplantısında FUEN’in ve FUEN çalışma gruplarının faaliyetleri aktarıldı, FUEN’in 2020-21 programı sunuldu.

Takimi i Bordit të Delegatëve të FUEN filloi me fjalën përshëndetëse të Presidentit të FUEN-it Loránt Vincze pastaj u prezantua puna e FUEN dhe Grupeve punuese si dhe u prezentua programi 2020-2021 i FUEN.

Nënkryetari i FUEN Halit Habipoğlu dha informacion në lidhje me aktivitetet e FUEN TAG dhe deklaroi se shpërthimi i Kovid-19 gjithashtu ndikoi negativisht në aktivitetet e TAG.

“Qumuqët” që përfaqësojnë Komunitetin Kumuk në Rusi dhe që ishin pjesëmarrës në takimete e FUEN Tag si të ftuar në këtë takim të Bordit të Delegatëve me votat e delegatëve u bënë anëtari i ri i FUEN. Mirësevini në Familjes FUEN, Qumuqët.

Related Articles

Back to top button