Lajmet

Takimi i Shoqatave

Sot Përfaqësuesit e Shoqatave “Shoqata Unioni Rinor i Kosovës”, “Solidariteti i Grave të Kosovës” dhe “Lidhja e Vëzhguesve Rinia e Kosovës” mbajtën një mbledhje. Në këtë mbledhje u diskutua për gjendjen e Shoqatave në Kosovës dhe u bë shkëmbimi mendimeve si mund të organizohen aktivitete më të dobishme për shoqëri. Në fund të mbledhjes përfaqësuesit e shoqatave morrën vendim për të bashkëpunuar gjatë aktiviteteve dhe projekteve në vitin 2018.

Related Articles

Back to top button