Manşet Haberler

Topluluklardan Belediye Başkan Yardımcılığı Seçiminde Değişiklik

Balkanlar’dan18 Aralık 2018 tarihinde Halk Avukatı Hilmi Jashari’ya bir şikâyette bulunan Kosova Genç Birlik Derneği, belediyede topluluklara ayrılmış başkan yardımcısının yönetmeliğinin anayasaya uygun düzenlenmesi için başvuruda bulundu. Yaklaşık 1 yıl uğraşı sonucunda Yerel İdareler Yönetimi Bakanlığı ve Halk Avukatı ile eski yönetmenlik devreden çıkarıldı.

Yerel Yönetim Bakanlığı’nın Nr. 2014/01 yönetmenliği daha doğrusu 6. Maddesi 2. Paragrafının (Topluluklar Belediye Başkan Vekili, belediyedeki en büyük çoğunluğu oluşturan topluluktan seçilir.)  Yerel İdareler Yönetimi Yasası ve Anayasa’ya aykırı olduğu için Kosova Genç Birlik Derneği Başkanı Cengiz Kovaç, konuyu Halk Avukatı kurumuna taşıdı. Kovaç itirazında, “yönetmeliğin Yerel İdareler Yönetimi Yasası ve Anayasa hükümleriyle uyumlaştırılması amacı ve Prizren, Gilan, Dragaş ve diğer belediyelerdeki topluluk saflarından belediye başkan yardımcılarının seçim ablukasını sağlamaktır.” demektedir.

Halk Avukatı, itirazı yerinde bularak yönetmenlikte değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu.

Yerel İdareler Yönetimi Bakanlığı bu tavsiye doğrultusunda Belediye Başkan yardımcıların seçimini düzenleyen Nr. 2014/01 yönetmenliğin askıya alınması karara bağladı.

Daha Fazla Göster

Bir Yorum

 1. Haklı ve Milli Mücadelenin sonucunda 3T – Cengiz Kovaç

  Sanırım 2018 yılının Kasım ayıydı.
  ‘Kosova Halk Avukatı’ tarafından Prizren’de bir toplantı düzenledi.
  Toplantının amacı, Kosova’da yaşayan Türk toplumunun Anayasal haklarının korunması ve mücadelesi konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapılması ve fikirlerin ortaya atılması idi.
  Bu toplantıda Türk toplumunun siyasi temsilcileri, dernek başkanları, aydınlar ve medya temsilcileri yer almıştı.

  Kosova Halk Avukatı sn. Hilmi Jashari, bu kurumun çalışmaları ile ilgili genel olarak bazı bilgiler verdikten sonra, hukuki süreçlerden ve bazı istatistiksel veriler sundu.

  Ayrıca bu toplantıda, Türk toplumunun bugüne kadar yaşadığı sorunlar, ihlal edilen haklar, uygulanmayan yasalar ve çeşitli konular konuşuldu, düşünceler ortaya atıldı.

  Ancak o akşam, en fazla üzerinde durulan konulardan biri “Topluluklardan sorumlu Belediye Başkan yardımcısının atanması veya seçilmesi”, bir diğeri de son zamanlarda Türk toplumuna yönelik artan ırkçı eylemler ve söylemler idi.

  Hepimizin çok iyi bildiği gibi (ancak birilerinin bugün bile anlamakta güçlük çektiği) Kosova Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı (o dönemin Bakanı Slobodan Petrovic) tarafından, Belediye Başkan yardımcılarının atanması-seçilmesi ile ilgili İdari Talimat hazırlanmış ve 28 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir (bilgi: 3 Kasım 2013’te Kosova genelinde Belediye Seçimleri düzenlenmişti).

  O tarihten itibaren de Kosova’da yaşayan Toplulukların Anayasal ve siyasi hakkı olan Topluluklardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısının, o belediyede EN FAZLA NÜFUS’a sahip olan topluluklardan seçilmesi şartı getirilmiştir.
  (2014/01 tarihli İd.Tal. 6 maddesinin 2. Bendine göre: “Topluluklar Belediye Başkan Vekili-yardımcısı, belediyedeki en büyük çoğunluğu oluşturan topluluktan seçilir).

  Ayrıca, İd.Tal. 4. maddesinin 3.bendine dayanarak “Topluluklardan sorumlu Belediye Başkan Vekilinin-yardımcısının, Belediye Başkanının önerisi ve belediye meclisinin (çifte oylama) onaylaması şartı getirilmiştir. Fakat 1. başkan yardımcısının atanması ise Belediye Başkanının tasarrufuna bırakılırken, topluluklardan sorumlu başkan yardımcısının atanması meclisin onayı şartına bağlanmıştır.

  İşte, 2014/01 sayılı İdari Talimatın yürürlüğe girmesi ile, Kosova’da birçok belediyede toplulukların anayasal hakları ihlal edilmekle birlikte, hem 2013 hem de 2017 yerel seçimlerinden sonra birçok belediyede krizlere ve hatta parti içlerinde farklı görüşlere ve tepkilere yol açmıştı. Çünkü yürürlükte olan İdari Talimat’a rağmen siyasi anlaşmalar (koalisyonlar) veya talepler farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmaktaydı.
  Ancak, İdari Talimat – hukuksal açıdan ilgili kurumların ve kişilerin uyması gereken yasal bir uygulama olduğu için, aykırı hareket edilmesi takdirde, ilgililerin, işlemin iptali için mahkeme yoluna başvurma hakları bulunmaktaydı.

  Kosova Halk Avukatı Hilmi Jashari ile yapılan toplantı sonrasında, Kosova Genç Birlik Derneği Başkanı sn. Cengiz Kovaç tarafından 18 Aralık 2018 tarihinde “2014/01 tarihli İdari Talimatla ilgili, Kosova Anayasasına ve 03/L-040 sayılı Yerel Yönetimler Yasasına “uygun olarak” gerekli düzenlemelerin ve değişikliklerin yapılması” konusunda yazılı dilekçe de bulunulmuş; Kosova Halk Avukatı da bu dilekçeyi ve konuyu inceledikten ve araştırdıktan sonra, Yerel Yönetimler Bakanlığını yazılı olarak bildirmiş ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmiştir.

  Yapılan tüm incelemeler sonrasında, Yerel Yönetimler Bakanı sn. Adrijana Hodzic tarafından 06 Eylül 2019 tarihinde “Belediye Başkan Yardımcılarının atanması-seçilmesi hakkında 2014/01 sayılı İdari Talimat”ın Yürürlükten kaldırılması Karar’ını almış ve bu kararı resmen açıklamıştır.

  2014 yılından itibaren başta Türk ve Boşnak toplulukların en büyük sorunlarından biri olan bu yersiz ve haksız uygulama ve usuller, özellikle de sırpların yoğun olduğu belediyelerde başka bir topluluktan birinin başkan yardımcısı seçilmemesi için sırpların ve o dönemim sırp bakanının oynadığ kirli bir oyun idi.

  Ancak maalesef neredeyse 4 yıl süren bu uygulamaya tüm siyasiler (şahsım dahil) sessiz kaldı. Sadece masa başında ve kendi etrafımızda birşeyler yapmaya çabaladık.

  Fakat bu kirli oyun, bir Türk sivil toplum kuruluşunun devreye girmesi ile son buldu. Hukuksal ve milli mücadele sonucunda, ilgili idari talimat yürürlükten kaldırıldı.

  İşte: 28 Eylül 2019 tarihinde “3-T” başlıklı yazımda ifade ettiğim gibi: Kosova Genç Birlik Derneği Başkanı sn. Cengiz Kovaç ve “bilmediğimiz isimsiz kahramanlar” <> hak ettiler.

  Tüm bu gelişmeler sonrasında, o önemli toplantıda sn. Hilmi Jashari’nin söylediği şu ifadeleri hatırlıyorum:
  “Bu akşam Türk toplumunun temsilcileri olarak sizler, birçok konuda haklarınızın çiğnendiğini ve ihlal edildiğini dile getirdiniz. Ancak, istatistiklere göre “Kosova Halk Avukatı kurumunun kurulmasından bu yana, hakların ihlali ile ilgili en az şikayette veya itirazda bulunan toplum Türk toplumu”. Ne yazık ki haklıydı.

  Bunun için Tebrikler, Teşekkürler ve sonsuz Takdirlerimi sunuyorum sevgili dostum Cengiz Kovaç.

  Bu milli ve hukuksal mücadelenin, hepimize anlamlı birer ders olmasını temenni ederim.

  Ertan Simitçi

Kapalı
Kapalı