Haberler

Kosova Genç Birlik Derneği artık FUEN üyesi!

Avrupa’daki ulusal ve yerli azınlıkların en büyük çatı kuruluşu olan Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 20-24 Haziran 2018 tarihlerinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde 33 farklı ülkesinden FUEN üyesi 98 azınlık kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı 63. yıllık kongresi gerçekleşti. FUEN’e üyelik başvurusunda bulunan Kosova Genç Birlik Derneği FUEN üyeliğine kabul edildi.

Kongreye ev sahipliği yapan Leeuwarden/Ljouwert şehrinin belediye başkanı Ferd Crone ve ev sahibi kuruluş Friz Hareketi Konseyi Başkanı Geart Benedictus açış konuşmalarıyla başlayan kongrenin ilk gününde FUEN Başkanı “Azınlıklar Koruma Paketi” kampanyası hakkında bilgi vererek FUEN olarak geleceğe dönük hedeflerini aktardı. Açış merasimi çerçevesinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekteretlik Ofisi Direktörü Büyükelçi Paul Bekkers, Macaristan Hollanda Büyükelçisi András Kocsis, Alman Hükümeti Göçmen Sorunları ve Etnik Azınlıklar Temsilcisi Prof. Dr. Bernd Fabritius, Avrupa Parlamentosu üyesi Macaristan milletvekili Andor Deli, AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofisi Baş Danışmanı Bob Deen ve BM Azınlık Konuları Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes açılış konuşmaları gerçekleştirdiler.

Kongrenin ikinci gününde kongreye ev sahipliği yapan Friz azınlığının, Frizya yayın ajansı, Friz Hareketi Konseyi, Frizya’daki üç dilli okulları gibi başlıca Friz kuruluşları ve Friz dili katılımcılara tanıtıldı.

Türk azınlık ve topluluklarının temsilcileri kongredeki toplantıda bir araya geldi

FUEN Kongresi paralelinde 21 Haziran Perşembe günü yapılan FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) toplantısında, 25-28 Ekim 2018 tarihlerinde Gagavuzya’da gerçekleştirilecek toplantı görüşüldü. FUEN TAG Sekretaryasını yürüten ABTTF’nin girişimiyle ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya Batı Trakya Türkleri, Rodos-İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri, Karaçay-Balkar Türkleri, Kırım Tatarları ve Kırım Karayların temsilcileri iştirak etti.

Batı Trakya Türkleri ile Rodos-İstanköy Türklerinin sunduğu karar tasarıları oy çokluğu ile kabul edildi

Kongre çerçevesinde yapılan FUEN Delegeler Kurulu’nda Batı Trakya Türkleri ile Rodos-İstanköy Türklerinin sunduğu karar tasarıları oy çokluğu ile kabul edildi. Batı Trakya Türk heyeti olarak ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısında isminde geçen “Türk” kelimesi nedeniyle kapatılan derneklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun dernek kurma özgürlüğünü ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. AİHM kararlarının uygulanması amacıyla kabul edilen yeni yasa ile getirilen kısıtlamaların kararların uygulanmasının önüne geçtiğini ifade eden kararda Yunanistan’dan AİHM kararlarını acilen uygulaması talep edildi.

Genç Birlik Derneği FUEN Üyesi

FUEN Delegeler Kurulu, son iki yıldır FUEN TAG yıllık toplantılara katılarak FUEN’e üyelik başvurusunda bulunan Kosova Türk toplumunu temsil eden Prizren merkezli Kosova Genç Birlik Derneği’ni FUEN üyeliğine kabul etti.

Kosova Genç Birlik Derneği başkanı Cengiz Kovaç vize probleminden dolayı kongreye katılamaması nedeniyle Kosova Genç Birlik Derneği’nin hazırladığı Kosova’yı ve Derneği tanıtan sunumu FUEN TAG Sekretaryası yaptı.

FUEN 2020 Kongresi Slovakya, Košice’de düzenlenecek

FUEN 2018 Delegeler Kurulu’nda, geçen yıl karar verildiği üzere FUEN 2019 yılı kongresinin Ukrayna’da düzenlenmesi ilan edildi. Bununla beraber, FUEN 2020 kongresinin Slovakya, Košice’de düzenlenmesi kararlaştırıldı.


FUEN – AVRUPA HALKLARI FEDERAL BIRLIĞI

FUEN, Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıklar/halk gruplarının çatı kuruluşudur. FUEN’in yaklaşık 90 üye kuruluşu var.
Avrupa’da 400’ün üzerinde azınlık mevcuttur. Her 7 Avrupalıdan biri bir yerli azınlık mensubudur veya bölgesel ya da azınlık dillerinden birini konuşur.
65 yıldan daha da önce Paris’te kurulan FUEN, Avrupa azınlıklarının savunucusu ve sivil toplum temsilcisidir. Bununla birlikte Avrupa azınlıklarının talepleri farklı farklıdır. Bazı azınlıklar pek çok hakka sahip olup kendi ülkelerinin çoğunluk nüfusu ile iş birliği yapmaktadırlar. Buna mukabil diğer azınlık grupları kendi ülkeleri tarafından tanınmamakta veya asimilasyona karşı mücadele vermektedirler.
FUEN, Avrupa azınlıklarının taleplerini bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa seviyesinde savunur. FUEN, bunları yaparken Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Birleşmiş Milletler ve Avrupa azınlıklarının diğer menfaat temsilcileri ile birlikte çalışır.
FUEN, Birleşmiş Milletler nezdinde istişari, Avrupa Konseyi’nde ise katılımcı bir statüye haizdir.
FUEN, her yıl Avrupa yerli azınlıklarının en büyük kongresini düzenler. Bunun dışında, EUROPEADA ve Avrupa Azınlıkları Avrupa Futbol Şampiyonası gibi çeşitli diğer etkinlikleri tertipler. Alman, Slav ve Türk azınlıklarının yıllık toplantısı da keza FUEN tarafından gerçekleştirilir.
FUEN bir kaç yıldan beri Avrupa Komisyonu ile birlikte bölgesel ve azınlık dilleri alanında işbirliği yapmakta olup ”RML2future” proje ağını ve ”Dilsel Çeşitlilik Kampanyası” adlı projeyi hayata geçirmiştir.

TEMEL BILGILER

FUEN, yılı itibariyle Avrupa’nın 33 ülkesinden yaklaşık 90 üye kuruluşu ile Avrupa’daki yerli/ulusal azınlıklar ve halk gruplarının en büyük çatı kuruluşudur.
FUEN, Avrupa Konseyi ile aynı yılda, 1949’da Paris’te kurulmuştur.
FUEN 2006 yılında Avrupa’daki yerli/ulusal azınlıklar ve halk gruplarının Avrupa Şartı’nı karara bağlamıştır. Avrupa Şartı, FUEN faaliyetlerinin temel esasını oluşturur.
FUEN, Avrupalı azınlıkların bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa düzeyindeki menfaatlerini savunur. FUEN, Avrupalı azınlıkların kendine has özellikleri, hakları, kültürü, dilleri, kimliklerinin teşviki ve korunması için çaba verir.
FUEN, uluslararası kuruluşlarda, özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) nezdinde azınlıkların sözcüsüdür.
FUEN, Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı ve Birleşmiş Milletler nezdinde de istişari statüye sahiptir.
FUEN, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Çok Dillilik için Avrupa Sivil Toplum Platformu’nun tam üyesi ve Avrupa Temel Haklar Ajansı Temel Haklar Platformu’nun katılımcısıdır.
FUEN, Avrupa Parlamentosu ile birlikte Avrupa Diyalog Forumu’nu hayata geçirmiştir. Çıkar savunuculuğu işlevinin yanı sıra FUEN’in ana projeleri arasında bir Avrupa Azınlıkları Forumu ve Avrupa dilsel çeşitliliğinin yerleşik kılınması, FUEN’ın Roman azınlığı ile olan dayanışma projesi ve azınlıkların Avrupa vatandaşları girişimi gibi projeler yer alır.
FUEN, her yıl yaklaşık 150-250 Avrupa azınlık temsilcisinin bir araya geldiği Avrupa’daki yerli azınlıkların en büyük kongresini gerçekleştirir.
FUEN, basın bildirileri, kararlar ve açıklamalar kaleme alır ve FUEN Şartı’ndan „Azınlıkların Temel Hakları“ adlı bir neşriyat yayımlar.
FUEN, üye kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bir çok etkinlik düzenler. Bunlar arasında EUROPEADA, Avrupa Azınlıkları Avrupa Futbol Şampiyonası, Alman, Slav ve Türk azınlıkları yıllık toplantıları başta gelir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu