Haberler

Türk Dünyası Gençliği Osmanlı şehri Prizren’de buluşuyor

Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları sivil ve resmi kurumların desteği ile gençlik alanında çalışmalar yapan STK’ların birlikteliğini geliştirmek ve ortak hareket edebilme kültürüne katkı sağlamak amacıyla; 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Henüz 7. yılıyla birlikte de birçok ülkede gençlik çalışmaları alanında faaliyet yürüten STK’larla birlikte ortak hareket ederek, uluslararası projelerin geliştirdiği ortak bir platforma dönüşmüştür.

Geçmişten günümüze Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları toplantıları Türk Dünyası Öğrenci Derneği’nin koordinasyonunda birincisi; Kırgızistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TİKA desteği ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te; ikincisi Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteği ile Kazakistan’ın Türkistan şehrinde; üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile müştereken Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenmiştir.

Bu sene 4.Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması; Türk Dünyası Parlamenterler Derneği’nin çatısı altında kapsamı daha da genişletilerek Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türk Dünyası Öğrenci Derneği ve Kosova Genç Birlik Derneği’nin koordinasyonunda, Kosova’daki Türk varlığının teminatı olan Türk kökenli siyasilerimizin ev sahipliğinde, Orta Asya ve Balkanlara kadar uzanan toplam 15 ülkeden 40 yakın gençlik alanında faaliyet gösteren STK’lar ile Türkiye’den ve Balkanlardan katılım sağlayacak bakanlarımızla birlikte 10 milletvekilimizin eşliğinde 17 -18 – 19 Nisan 2015 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenmektedir.

Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları niçin düzenleniyor;

Değerli kamuoyunun malumu olduğu üzere, Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanlarının önderliğinde Türk Konseyi Sekreterliği kurulmuş ve söz konusu sekreterlik tarafından gerek ekonomik gerekse kültürel alandaki iş birlikteliğini geliştirmek için çeşitli projeler ele alınmıştır.

Ve yine Azerbaycan ve Türkiye’nin önderliğinde TANAP enerji projesi hayata geçirilerek Orta Asya ve Hazar Bölgesinin zenginliği Türkiye’nin istikrarlı içyapısı ile Balkanların üzerinden Batı dış pazarına açılarak değerine değer katması sağlanmıştır.

Bu ve benzeri büyük projelerde görüldüğü üzere; ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirerek bölgelerin bütünleşmesini sağlayan büyük akıl birliktelikleri, yeni modern ve küreselleşen dünyanın olmazsa olmaz gerekleri arasında yer almaktadır.

Tam bu bağlamda Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları adlı ortak platformla;
Orta Asya ve Balkan gençliği arasında proje geliştirmek için sanal bir platformu oluşturmak,
Genç Çiftçi; Balkan ve Orta Asya tarımının gelişmesine katkı sağlamak ve genç çiftçilerimizin ortak proje geliştirmelerine destek ve ortam sağlamak için tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve tarım reformu konularında karşılıklı iş birliğinin temellerini atmak Enerjinin Geç Mimarları; Orta Asya’dan Avrupa’ya enerji arz güvenliği ve talep güvenliği Üniversiteli; Öğrenci Değişimi, Tarihimizi tanıyalım, Bölgemizdeki Öğrenci Sorunları Siyaset ve Gençlik; Türk Dünyasında ve Balkanlar’daki Genç Milletvekillerini ve gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarını, ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirmek ve karşılıklı sosyal, ekonomik, kültürel işbirliği gelişmelerinin önemini ortaya koymak, Kültür etkinliklerimiz ile de katılımcılarımız Balkan kültürü ile Orta Asya kültürünü yakından tanıma fırsat sunmak,

[divider]

GELENEKSEL TÜRK DÜNYASI GENÇLİK BULUŞMASI
PROGRAM AKIŞI
Kosova / Prizren
17 -18 – 19 Nisan 2015

I. Gün
09.00 – 12.00  Resmi Ziyaretler (Priştine)
12.00 – 14.00  Yemek (Cuma Namazı)
14.00 – 15.30  Açılış Konuşmaları (Programı organize eden protokol, destekleyen kurum ve kuruluşlar ile söz konusu ülkenin yöneticileri)
15.30 – 16.00  Plaket Töreni
16.00 – 16.15  Kahve arası
16.15 – 17.00  Milletvekilleri 1.Oturum “Türk Dünyası Gençliği ve Siyasi Gelişmeler”
17.00 – 17.45  Milletvekilleri 2.Oturum “Türk Dünyası Gençliği ve Siyasi Gelişmeler”
17.45 – 18.00  Çay ve kahve molası
18.00 – 18.30  Milletvekilleri (Değerlendirme)
19.30 – 22.00  “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Tiyatro Oyunu

II. Gün
09.00 – 10.30 Akademisyenlerin 1. Oturum “Siyasette Küresel Güç Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları ve Yeri”
10.30 – 10.45 Kahve ve çay molası
10.45 – 12.00 Akademisyenlerin 2. Oturum “Siyasette Küresel Güç Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları ve Yeri”
12.00 – 13.00 Yemek
13.00 – 14.00 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 1.Sunumu “Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
14.00 – 14.15 Kahve ve çay molası
14.15 – 15.15 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 2.Sunumu “Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
15.15 – 16.15 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 3.Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
16.15 – 16.30 Gençlik Kuruluşları Bildirileri 4.Sunumu “Türk Dünyası Gençliği Arasında Ortak Bir İletişim Ağının Kurulması Ve Uygun Çözüm Önerileri (Orta Asya ve Balkan Gençliği)
16.30 – 16.45 Sonuç Bildirgesinin oluşturulması ve ilan edilmesi
16.30 – 18.00 Türk Dünyası İle İlgili Çalışma Yapan Uluslararası Kuruluşların Tanıtımı
20.00 – 21.30 Halka Açık Merkezi Konser (Balkan Türk Müziği Derneği Yönetiminde)

III. Gün
09.00 – 12.00 Kosova’da “Devlet-i Aliyye’nin İzninde” adlı kadim miras turu
12.00 – 13.30 Yemek
13.00 – Dağılma

Not: Program esnasında halka ve katılımcılara açık olarak tanıtımlar ile TÜRKSOY envanterinden seçilmiş 33 değerli tablodan oluşan
“Türk Dünyası Resim Sergisini” program süresince sergilenecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu