Haberler

Balkanlar Lisans Bursu Programı

Balkanlar Lisans Bursu Programı Açıklandı

Türkiye Bursları Balkanlar Lisans Burs Programı, Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen bașarılı ve idealist öğrencilerin desteklenmesi amacıyla olușturulmuștur. Program kapsamında yalnızca Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan vatandașlarına lisans düzeyinde burs verilecektir.
Türkiye Bursları çerçevesinde, ülke kontenjanı yerine bölge kontenjanı uygulanacaktır. Bu uygulamada, burslandırılan aday sayısı, bașarı kriterlerini karșılamak kaydıyla daha önce kullandırılan kontenjanların toplam miktarından daha az olmayacaktır.

Burs Neleri Kapsıyor?
Türkiye Bursları ile Türkiye’de eğitim alan öğrenciye geniş imkânlar sunulmaktadır. Kazandığınız burs ile herhangi bir ücret ödemeden üniversiteye kaydolabilir, üniversitelerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte her ay belli bir miktarda burs ücreti de hesabınıza yatırılır. Burs ücreti Türkiye’de rahat bir şekilde eğitiminizi devam ettirmeniz ve sosyal imkânların tadını çıkarmanız için yeterlidir. Aynı zamanda barınma desteği de verilmektedir. Ayrıca kazandığınız bölüme başlamadan önce alacağınız Türkçe dil eğitimi ile ülkenizden Türkiye’ye gidiş dönüş uçak biletiniz de burs kapsamındadır.

Kimler Başvurabilir?
Balkanlar Lisans Burs Programına bașvuracak adayların așağıdaki șartları sağlaması gerekmektedir:
1. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Slovenya veya Yunanistan vatandașı olmak, (Türkiye Cumhuriyeti vatandașlığı olanlar ile herhangi bir sebeple Türk vatandașlığını kaybetmiș olan adaylar burs programına bașvuramazlar)
2. Lise mezunu ya da bulunduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,
3. 01.01.1991 ve daha sonra doğmuș olmak,
4. Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir kamu kurulușundan lisans bursu almamıș veya almıyor olmak,
5. Türkiye’de bir meslek yüksekokulu veya üniversitede kayıtlı olmamak,
6. Așağıdaki tabloda belirtilen bașarı kriterlerinin birinden en az %60 oranında bașarı sağlamıș olmak:
AKADEMİK KRİTERLER
1.DİPLOMA NOTU
2.SON DÖNEME KADAR ALINAN NOTLARIN GENEL ORTALAMASI (Kümülatif GPA)
3.ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI NOTU (VARSA)
4.LİSE BİTİRME SINAVI /BAKALORYA NOTU (VARSA)
5.ULUSLARARASI SINAV NOTU (VARSA)
6.DİĞER

Nasıl Başvuru Yapabilirim?
Başvurularınızı www.turkiyeburslari.org, www.trscholarships.org www.turkiyeburslari.gov.tr internet adreslerinden veya yaşadığınız ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ve Başkonsolosluklarından yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar istenen belgeleri elektronik sisteme yükleyerek başvurularını kolayca tamamlayabilir. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliklerine giderek ya da posta yoluyla başvuru yapacak adaylar ise gerekli belgeleri başvuru bitiş tarihi mesai bitimine kadar temsilciliklere ulaştırarak başvurularını gerçekleştirir.

Başvuru Belgeleri Neler?
• Ekte yer alan başvuru formu (www.turkiyeburslari.gov.tr www.trscholarships.org veya www.turkiyeburslari.gov.tr adreslerinden veya Büyükelçiliklerden/Bașkonsolosluklardan temin edilebilir.)
• Adayın lise son sınıfta okuduğunu gösterir belge ya da diploma örneği
• Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren eğitim kurumundan onaylı transkript
• Adaya ait geçerli bir kimlik belgesinin örneği (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
• 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Türkiye Bursları hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde eğitim alma imkânı sağlamaktadır. Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrenciler akademik takvim içerisinde mezun olamamaları durumunda burslarını kaybederler ve üniversite ücretlerini kendileri öderler.

Balkanlar Lisans Bursu Kapsamında Eğitim Alabileceğiniz Üniversiteler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi – http://www.ibu.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi – http://www.akdeniz.edu.tr
Anadolu Üniversitesi – http://www.anadolu.edu.tr
Ankara Üniversitesi – http://www.ankara.edu.tr
Balıkesir Üniversitesi – http://www.balikesir.edu.tr/
Bașkent Üniversitesi – http://www.baskent.edu.tr/
Beykent Üniversitesi – http://www.beykent.edu.tr/
Bilkent Üniversitesi – http://www.bilkent.edu.tr/
Boğaziçi Üniversitesi – http://www.boun.edu.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – http://www.comu.edu.tr
Çağ Üniversitesi – http://www.cag.edu.tr
Doğuș Üniversitesi – http://www.dogus.edu.tr/
Dokuz Eylül Üniversitesi – http://www.deu.edu.tr
Dumlupınar Üniversitesi – http://www.dpu.edu.tr
Düzce Üniversitesi – http://www.duzce.edu.tr/
Ege Üniversitesi – http://www.ege.edu.tr
Galatasaray Üniversitesi – http://www.gsu.edu.tr
Gazi Üniversitesi – http://www.gazikent.edu.tr/
Gazikent Üniversitesi – http://www.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi – http://www.hacettepe.edu.tr
Ișık Üniversitesi – http://www.isikun.edu.tr/
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi – http://www.29mayis.edu.tr/
İstanbul Arel Üniversitesi – http://www.arel.edu.tr/
İstanbul Aydın Üniversitesi – http://www.aydin.edu.tr/
İstanbul Kültür Üniversitesi – http://www.iku.edu.tr/
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – http://www.iszu.edu.tr/
İstanbul Teknik Üniversitesi – http://www.itu.edu.tr
İstanbul Ticaret Üniversitesi – http://www.iticu.edu.tr/
İzmir Ekonomi Üniversitesi – http://www.ieu.edu.tr/
İzmir Üniversitesi – http://www.izmir.edu.tr/
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüsü – http://www.iyte.edu.tr/
Karadeniz Teknik Üniversitesi – http://www.ktu.edu.tr/
Kırklareli Üniversitesi – http://www.kirklareli.edu.tr/
Kocaeli Üniversitesi – http://www.kocaeli.edu.tr
KTO Karatay Üniversitesi – http://www.karatay.edu.tr/
Marmara Üniversitesi – http://www.marmara.edu.tr
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – http://www.msgsu.edu.tr
Muğla Üniversitesi – http://www.mu.edu.tr
Namık Kemal Üniversitesi – http://www.nku.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi – http://www.omu.edu.tr/
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – http://www.metu.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi – http://www.pamukkale.edu.tr
Sakarya Üniversitesi – http://www.sau.edu.tr
Selçuk Üniversitesi – http://www.selcuk.edu.tr/
Trakya Üniversitesi – http://www.trakya.edu.tr
Uludağ Üniversitesi – http://www.uludag.edu.tr
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – http://www.ybu.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi – http://www.yildiz.edu.tr

Kılavuzu indir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu